Antoine de Saint-Exupéry

La Eta Princo
    

AL LÉON WERTH

Pardonu infanoj, ke mi dedicxis cxi tiun libron al "grandpersono". Mi havas seriozan senkulpigon: tiu grandpersono estas la plej bona amiko, kiun mi havas en la mondo. Mi havas alian senkulpigon: tiu grandpersono kapablas cxion kompreni, ecx porinfanajn librojn. Mi havas trian senkulpigon: tiu grandpersono logxas en Francio, kie li suferas pro malsato kaj malvarmo. Li ja bezonas konsolon. Se cxiuj tiuj senkulpigoj ne suficxas, mi volonte dedicxos cxi libron al la infano, kiu iam anta?e tiu grandpersono estis. Cxiuj grandpersonoj unue estis infanoj. (Sed malmultaj el ili memoras pri tio.)

Mi do korektas mian dedicxon:

AL LÉON WERTH
kiam li estis malgranda knabo.