Antoine de Saint-Exupéry

شاهزاده کوچولو
    

فصل XI

سیاره دوم توسط یک بیهوده ساکن شد:

آه! آه! در اینجا، دیدگاه یک تحسین کننده است! به محض این که شاهزاده کوچک را دیدم غرور را از دور دور کرد.

از آنجا که، برای کسانی که بیهوده هستند، مردان دیگر معتقد هستند.

"صبح بخیر،" شاهزاده کوچولو گفت. شما یک کلاه خنده دار دارید

"بنده سلام،" مرد بیهوده پاسخ داد. این است که وقتی تحسین می شود، سلام می کنم. متاسفانه او هرگز کسی را در اینجا نمی گذارد

آه آره؟ شاهزاده کوچولو گفت که نمی فهمید

"ببخشید" گفت: "دستان خود را به هم بزن."

شاهزاده کوچک دستش را گرفت. مرد بیهوآور، کلاه خود را بالا برد.

شاهزاده کوچک به خود گفت: "این سرگرم کننده تر از بازدید پادشاه است." و او شروع به دست زدن به دیگران کرد. انسان بیهوایی شروع به احترام کرد و کلاه او را بالا برد.

پس از پنج دقیقه ورزش، شاهزاده کوچک از یکنواختی بازی خسته شد:

"و برای کلاه سقوط،" او پرسید، "چه باید بکنیم؟

اما انسان بیهوده آن را نمی شنود. آنهایی که بیهوده هرگز چیزی جز ستایش نمی شنوند.

آیا شما واقعا به من بسیار تحسین می کنید؟ او از شاهزاده کوچولو پرسید

منظورش اینه که تحسینش کنی؟

برای تحسین به معنی تشخیص است که من زیباترین، بهترین لباس، غنی ترین و هوشمندانه ترین انسان در این سیاره است.

اما شما تنها در سیاره خود هستید!

این لذت را به من بدهید هرچیزی را تحسین میکنم

"من به شما تحسین می کنم،" شاهزاده کوچولو، کمی شانه هایش را شانه کرد، "اما چگونه می تواند شما را مورد توجه قرار دهد؟

و شاهزاده کوچک رفت.

او در طی سفر خود به خود گفت که بزرگسالان کاملا عجیب و غریب هستند.