Antoine de Saint-Exupéry

شاهزاده کوچولو
    

فصل XV

سیاره ششم سیاره ای بود که ده برابر بزرگتر بود. این یک نجیب زاده قدیمی بود که کتاب های عظیم نوشت.

-Tiens! اینجا یک کاوشگر است! او گریه کرد، وقتی شاهزاده کوچک را دید.

شاهزاده کوچولو روی میز نشسته و کمی انداخت. او قبلا خیلی سفر کرده بود

"از کجایی؟ گفت: نجیب زاده قدیمی.

این کتاب بزرگ چیست؟ شاهزاده کوچولو گفت: اینجا چه کار میکنی؟

مسیح قدیمی گفت: "من یک جغرافنده هستم."

چه چیزی جغرافیایی است؟

این دانشمند است که می داند که دریاها، رودخانه ها، شهرها، کوه ها و بیابان ها چه هستند.

"این جالب است،" شاهزاده کوچولو گفت. در نهایت یک شغل واقعی است! و او در اطراف سیاره جغرافیا نگاه کرد. او تا به حال چنین سیاره با شکوه را دیده است.

این زیبا است، سیاره شما. اقیانوس ها وجود دارد؟

جغرافنده گفت: "من نمی توانم آن را بفهمم."

آه! (شاهزاده کوچک ناامید شد) و کوه ها؟

جغرافنده گفت: "من نمی توانم آن را بفهمم."

و شهرهای و رودخانه ها و بیابان ها

جورججو گفت: "من هم نمی توانم آن را بدانم."

اما شما یک جغرافنده هستید

جورج گفت: "درست است، اما من یک کاوشگر نیستم. من اکسپرس را کاملا از دست می دهم این جغرافنده نیست که شهرهای، رودخانه ها، کوه ها، دریاها و اقیانوس ها را در نظر بگیرد. جغرافیدان بسیار مهم است که قطع شود. او دفتر خود را ترک نمی کند اما او مهاجران را باز می گرداند. او به آنها سوالاتی می کند و خاطرات خود را به یاد می آورد. و اگر خاطرات یکی از آنها برایش جذاب باشد، جغرافنده اخلاق پژوهش را بررسی می کند.

چرا چرا؟

-از آنجا که یک کاوشگر که دروغ می گوید، می تواند منجر به بلایای طبیعی در کتاب های جغرافیایی شود. و همچنین یک اکسپلورر که بیش از حد نوشیدن می کند.

چرا چرا؟ شاهزاده کوچولو گفت:

از آنجا که مستب ها دوبار نگاه می کنند. سپس جغرافیدان دو کوه را متوجه می شود، جایی که تنها یک وجود دارد.

"من می دانم کسی،" شاهزاده کوچک گفت: "چه کسی می تواند یک کاوشگر بد باشد.

امکان پذیر است بنابراین وقتی اخلاق کاوشگر خوب به نظر می رسد، کشف او را بررسی می کنیم.

آیا می بینیم؟

طبخ غذا در منزل. این خیلی پیچیده است اما لازم است که او سنگ های بزرگ را به ارمغان بیاورد.

جغرافیدان ناگهان هیجان زده شد.

اما شما، شما از دور دور می شوید! شما یک کاوشگر هستید شما سیاره خود را به من توصیف می کنید!

و جغرافیدان، ثبت نام خود را باز کرد، مداد او را قطع کرد. ما ابتدا در مداد داستان های مهاجمان را یادداشت می کنیم. انتظار می رود که در جوهر ذکر شود که اکسپلورر شواهد ارائه کرده است.

دستورهایی؟ از جغرافیدان پرسید.

آه! در خانه، شاهزاده کوچک گفت، این خیلی جالب نیست، بسیار کوچک است. من سه آتشفشان دارم دو آتشفشان فعال و آتشفشان منقرض شده است. اما شما هرگز نمی دانید

جغرافی گفت: "شما هرگز نمی دانید."

من یک گل دارم

جورججو گفت: "ما گل ها را متوجه نمی شویم."

چرا که! خیلی خوشگله

-از آنجا که گلهای زودگذر هستند.

چه معنی میدهد: "کوتاه مدت"؟

جغرافیا می گوید جغرافیا، کتاب های با ارزش ترین کتاب ها است. آنها هرگز از سبک بیرون نمی روند. برای یک کوه تغییری ایجاد نمی کند. برای یک اقیانوس آب بسیار کم است. ما چیزهای ابدی نوشتیم

"اما آتشفشان های منقرض می توانند بیدار شوند،" شاهزاده کوچک را قطع کرد. معنی "طولانی" چیست؟

جغرافی گفت: "این که آتشفشان ها منقرض شده یا بیدار می شوند، برای ما یکسان است." برای ما کوه مهم است. او تغییر نمی کند

اما آنچه "طولانی" به معنای آن است؟ شاهزاده کوچکی را که در زندگی خود، یک بار از او خواسته بود، تکرار نکرد.

- به معنی "کسی که به زودی ناپدید می شود".

گل من به زودی تهدید به انقراض است؟

مطمئنا

گل من کوتاه است، شاهزاده کوچک فکر کرد، و او تنها چهار خار دارد که از خود در برابر جهان دفاع کند! و من او را تنها در خانه گذاشتم!

این اولین حرکتش از پشیمانی بود. اما او دوباره شجاعت گرفت:

چه توصیه ای به بازدید دارید؟ از او پرسید.

"زمین سیاره"، جغرافنده پاسخ داد. او شهرت خوبی دارد ...

و شاهزاده کوچولو رفت، فکر میکرد گل خودش.