Antoine de Saint-Exupéry

شاهزاده کوچولو
    

فصل XVI

بنابراین سیاره هفتم زمین بود.

زمین یک سیاره نیست! صد و یازده پادشاه وجود دارد (البته فراموش نکنید که البته پادشاهان سیاه)، هفت هزار جغرافیدان، نه هزار هزار بازرگان، هفت و نیم میلیون ناهار، سه صد و یازده میلیون نفر بیهوده است حدود دو میلیارد نفر از مردم بزرگ می گویند.

به شما ایده هایی از ابعاد زمین می دهم، به شما می گویم که قبل از اختراع برق، مجبور شدیم در تمام شش قاره، یک ارتش واقعی از چهارصد و شصت و دو هزار و پانصد و یازده انفجار چراغهای خیابانی

از یک فاصله کمی دیده شده بود که یک اثر پر زرق و برق بود. جنبش این ارتش همانند یک باله اپرا است. ابتدا روشنایی لامپ های خیابانی از نیوزیلند و استرالیا به نمایش گذاشته شد. سپس، فانوس های خود را روشن کردند، به خواب رفتند. سپس به نوبه خود از چین و سیبری لامپ های خیابانی در رقص آمد. سپس آنها در پشت صحنه عقب نشینی کردند. سپس به نوبه خود لامپ پر از روسیه و هند آمد. پس از آن از آفریقا و اروپا. سپس کسانی از آمریکای جنوبی. سپس کسانی از شمال امریکا. و آنها در نظم ورودشان اشتباه نکردند. این بزرگ بود.

تنها آتش سوزی تنها لامپ خیابانی قطب شمال و همکارش از تنها لامپ خیابانی قطب جنوب، منجر به زندگی ناتوانی و عدم اطمینان شد: آنها دو بار در سال کار می کردند.